printlogo


کد خبر: 2559تاریخ: 1395/09/03 14:32
«شبکه بیماری های ویروسی ایران» راه‌اندازی می شود
«شبکه بیماری های ویروسی ایران» راه‌اندازی می شود
انجمن ویروس شناسی ایران موفق به اخذ موافقت تاسیس و راه اندازی” شبکه بیماری های ویروسی ایران” از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

به گزارش دیده‌بان علم ایران، اعضای هیات موسس شبکه شامل دکتر محمود شمسی شهرآبادی، دکتر مهدی نوروزی، دکتر سید محمد جزایری، دکتر سید مهدی مرعشی، دکتر محمود نبوی، دکتر محمد رضا رضا پناه، دکتر کیهان آزادمنش، دکتر اشرف محمدی،دکتر سید جلیل ذریه زهرا، دکتر شیرین افهمی، دکتر مینو محرز و دکتر بابک شهباز است که شماری از محققان و متخصصان برجسته ویروس شناسی کشور در زمینه های گوناگون هستند.


لینک مطلب: http://www.vimb.ir/News/View/2559